Telefon: 0752 332 593 | contact@colegiuldieteticienilor.ro

Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Județul Suceava2024-01-30T22:07:02+02:00

Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Județul Suceava

Program pentru depunerea dosarelor de înscriere și pentru eliberarea avizului de liberă practică pentru profesia de dietetician:

Începând cu data de 1 august 2023, depunerea dosarelor de înscriere în vederea eliberării certificatelor de membru și a avizelor de liberă practică, dar și eliberarea certificatelor de membru și a avizelor de liberă practică pentru dieteticienii care au depus deja dosarul de înscriere la CTD Suceava și se va realiza pe bază de programare la adresa de mail cdtsuceava@gmail.com, în zile stabilite de comun acord.

Pentru a vă programa în scopul ridicării documentelor mai sus menționate, vă rugăm să trimiteți email la adresa cdtsuceava@gmail.com, în email fiind menționat Numele și prenumele, numărul de telefon și data pentru care doriți să vă programați.

Atenţie!

Depunerea dosarelor de înscriere în vederea eliberării certificatelor de membru și a avizelor de liberă practică se face online, la adresa inscriere.suceava@colegiuldieteticienilor.ro, urmând ca dosarul de înscriere să fie depus în fizic, la eliberarea certificatului de membru și al avizului de liberă practică.

Documente necesare pentru înscrierea în CDR și pentru eliberarea avizului de liberă practică pentru profesia de dietetician:

 1. Cerere de înscriere (anexa 1);
 2. Act de identitate, în copie, prezentat și în original pentru conformitate;
 3. Copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;
 4. Document de studii care atestă calificarea în nutriție și dietetică (diplomă de licență sau adeverință de absolvire a studiilor), în copie, prezentat și în original pentru conformitate;
 5. Atestat de echivalare a studiilor eliberat de către Ministerul Educației, în cazul în care diploma nu este eliberată pe teritoriul României;
 6. Dovada efectuării unui an de practică în domeniul nutriției și dieteticii în conformitate cu dispozițiile cuprinse în normele metodologice de aplicare a Legii sau copie după diploma de masterat în domeniul nutriției și dieteticii (120 de credite);
 7. Certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru și viza medicului de familie, medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii, în original;
 8. Certificat de cazier judiciar, în original;
 9. Dovada achitării taxei de înscriere în CDR (100 lei) și a cotizației anuale (pentru anul 2023 – 300 lei). Pentru înscrierea în CTD Suceava, taxa de înscriere și cotizația anuală se vor achita în contul CTD Suceava: RO45BRDE340SV85353383400 (BRD Suceava)
 10. Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională, valabilă pentru anul respectiv, în copie, prezentat(ă) și în original pentru conformitate – la o valoare minimă a riscului asigurat echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro; Important – asigurarea de malpraxit trebuie să fie făcută pentru profesia de dietetician!
 11. Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor personale (anexa 2).

(2) Documentele pentru înscrierea în CDR și pentru obținerea atestatului de liberă practică se pot depune personal de către solicitant sau prin împuternicit, cu procură notarială specială.

Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Județul Suceava

CUI: 46371635
IBAN: RO45BRDE340SV85353383400 (BRD Suceava)

 

—————

 

Documentele pentru reînnoirea avizului de liberă practică pentru anul 2024 se transmit online, la adresa inscriere.suceava@colegiuldieteticienilor.ro, și se depun în fizic la eliberarea avizului:

 • Cerere 2024 completată (Anexa 3)
 • Dovada plății cotizației aferente anului în curs (300 RON)
 • Asigurare de malpraxis care să acopere perioada ianuarie – decembrie a anului în curs.

—————

Documente necesare pentru reînnoirea avizului de liberă practică (în cazul avizelor valabile până la data de 30.06.2023):

 • Cerere completată
 • Dovada plății cotizației aferente perioadei iulie – decembrie 2023 (150 RON)
 • Asigurare de malpraxis care să acopere perioada iulie – decembrie 2023.

—————

Cotizația se achită în contul CTD Suceava:

Titular: Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Județul Suceava

IBAN: RO45BRDE340SV85353383400 (BRD Suceava)

Documentele pentru prelungirea avizului de liberă practică se transmit online, la adresa inscriere.suceava@colegiuldieteticienilor.ro, și se depun în fizic la eliberarea avizului.

Go to Top