DOSARUL DE EXAMEN

 

OBSERVAȚII:

  1. Documentele se vor semna olograf (de mână)!
  2. Masterul nefinalizat cu susținerea disertației NU echivalează cu stagiul/adeverința de practică!
  3. Nu se acceptă alt format de adeverință de practică în afare celui publicat pe site-ul CDR! Adeverința de practică trebuie să fie semnată și ștampilată de reprezentantul legal al unității în cadrul căreia a fost efectuat stagiul!
  4. Se pot cumula mai multe perioade de practică efectuate în unități diferite, cu condiția ca, în total, durata stagiului să fie de minim 1 an în care să se fi efectuat cel puțin 1000 de ore de practică! În cazul în care se vor cumula mai multe perioade de practică efectuate în unități diferite, se vor completa adeverințe (formatul publicat pe site-ul CDR) la toate unitățile în care s-a efectuat stagiul!
  5. Se pot lua în considerare doar orele de practică efectuate după finalizarea studiilor de licență în domeniul nutriție și dietetică!
  6. Documentele se vor scana astfel încât imaginile obținute să fie clare, cu o rezoluție bună!
  7. Dosarele de examen complete se vor transmite la adresele de email corespunzătoare centrului teritorial în care se dorește susținerea examenului:

Pentru CTD Cluj:

cluj.examen@colegiuldieteticienilor.ro

Pentru CTD Iași:

iasi.examen@colegiuldieteticienilor.ro

Pentru CTD Mureș:

mures.examen@colegiuldieteticienilor.ro

Pentru CTD Suceava:

suceava.examen@colegiuldieteticienilor.ro

Pentru CTD Timiș:

timis.examen@colegiuldieteticienilor.ro