Emitere documente

CDR poate emite următoarele documente la cerere, cu următoarele costuri:

  • Dovada calității de membru CDR (50 lei)
  • Duplicat certificat de membru sau aviz de libera practica (100 lei)
  • Certificat de conformitate a studiilor (200 lei)
  • Adeverință promovarea examenului de dietetician autorizat (50 lei pentru membri CDR, 200 lei pentru non-membri)

Documentele se eliberează în maxim 5 zile lucrătoare.

Pentru a obține unul dintre aceste document din partea CDR, vă rugăm să completați și să semnați cererea de mai jos și să o trimiteți la adresa de email contact@colegiuldieteticienilor.ro.

Cerere tipizată emitere documente – PDF

În condițiile în care se cerere emiterea unor documente pierdute, este necesară dovada emiterii unui anunț în presă prin care se declară pierderea actului în cauză. În caz contrar, este necesară transmiterea unei declarații pe propria răspundere.

În condițiile în care se cerere emiterea unor documente datorită schimbării numelui titularului, sunt necesare documente care să ateste numele curent (ex: certificat de căsătorie).

Fii la curent cu noutățile despre CDR și din domeniu. Înscrie-te la newsletter-ul nostru: