Iași – Examenul Național de dietetician autorizat

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași

 

In urma evaluării celor 66 de dosare înscrise pentru primul examen național de dietetician autorizat, au fost validate 65, un singur dosar fiind respins. Toți candidații care au transmis dosare de înscriere au fost informați cu privire la decizia comisiei de examen.

 

IMPORTANT! – Precizări referitoare la organizarea examenului național de dietetician autorizat, din data de 7 mai 2022, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași

Desfășurarea examenului organizat în data de 7 mai 2022, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, se va realiza cu respectarea următoarelor prevederi:

a. Grilele de examen vor fi redactate în 4 variante.

b. Din totalul de 50 de întrebări din caietul de examen, 10 vor fi întrebări de tip complement simplu și 40 vor fi întrebări de tip complement multiplu.

c. Întrebările de tip complement simplu vor fi marcate în caietul de întrebări prin simbolul „*”.

d. Corectarea lucrărilor se realizează asemănător sistemului pentru rezidențiat, după cum urmează:

d1. În cazul întrebărilor de tip complement simplu se acordă un punct pentru răspunsul corect și 0 puncte pentru răspunsul greșit.

d2. În cazul întrebărilor de tip complement multiplu, se punctează astfel:

  • se acordă 1 punct pentru numărul maxim de potriviri;
  • se scad 0,2 puncte pentru o potrivire lipsă (o nepotrivire);
  • se scad 0,4 puncte pentru două potriviri lipsă (două nepotriviri);
  • se acordă 0 puncte pentru 3 sau mai mult de 3 potriviri lipsă (≥3 nepotriviri).

e. În ziua examen, candidații se vor prezenta în Amfiteatrul Duca, având asupra lor actul de identitate și certificatul de căsătorie pentru candidatele căsătorite.

f. Intrarea în sala de examen a candidaţilor se face la ora 11.

g. În sala de examen, candidatul va primi grila, carioca (marker) de culoare neagră pentru însemnarea răspunsurilor și, la ora 12, caietul cu întrebări. Completarea tezei de examen se va efectua în conformitate cu instrucţiunile precizate în Caietul cu întrebări. În cazul completării greșite a grilei, fiecare candidat are dreptul să schimbe o singură dată grila de răspunsuri, grila greșită fiind anulată. Întreaga responsabilitate asupra corespondenţei între tipul de grilă și cel al caietului cu întrebări revine candidatului. Completarea noii grile nu prelungește timpul examenului pentru candidatul respectiv. Candidații vor putea pune întrebări comisiei de supraveghere pentru a clarifica orice neînțelegere privind desfășurarea examenului, cu voce tare.

h. În timpul examenului candidații nu au voie să consulte nici un fel de materiale, să comunice verbal sau scris cu ceilalți candidați, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare.

i. Candidații își vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze auditive sunt rugați să le scoată pe perioada examenului, pentru a se evita suspiciunea de transmitere radiorecepție.

j. Orice abatere (comunicare între candidați, copiere, păstrarea asupra candidatului în timpul examenului a oricărei aparaturi de transmisie, înșelăciune asupra identității) este socotită fraudă și se sancționează cu eliminarea din examen.

k. Candidaților le este permisă introducerea în sală a unei sticluțe cu cafea, apă/răcoritoare, ciocolată, sandwichuri, biscuiți numai cu ambalaj transparent în cantități rezonabile și numai pentru utilizare personală.

l. La expirarea timpului de examen, comisia de supraveghere anunță încetarea completării grilei; după expirarea timpului de examen nici un candidat nu mai poate completa testul grilă. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidatului dacă acesta nu părăsește sala înainte de terminarea examenului.

m. Candidații care se retrag vor declara cu voce tare că se retrag din examen, vor preda grila cu răspunsurile și caietul cu întrebări. Candidatul nu poate părăsi sala de examen în primele 30 minute după începerea examenului.

n. După epuizarea timpului alocat probei scrise, se procedează la corectarea electronică a tezelor.

o. Cel puțin 3 candidați vor fi rugați să rămână în sala de examen, pentru a fi martori la procedura de corectare electronică a tezelor.

p. Procedura de corectare electronică a tezelor are o durată de aproximativ 45 de minute, după finalizarea acesteia, candidații fiind rechemați în sala de examen pentru a afla rezultatul obținut.

Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sau evaluarea rezultatelor pot fi transmise pe adresa de email iasi.examen@colegiuldieteticienilor.ro, până luni 9 mai 2022, ora 8:30.