Procedura pas-cu-pas de înscriere în CDR (CTD Timiș)

*Se pot înscrie în colegiul dieteticienilor numai persoanele care au promovat examenul național de dietetician autorizat.

Dosarele se pot transmite până la data de 12 decembrie ora 17.


  1. Descărcați OPIS-ul dosarului și citiți informațiile ajutătoare din acest PDF
  2. După obținerea tuturor documentelor (care durează în medie mai puțin de o săptămână), completați acest formular
  3. Dosarul de înscriere se transmite online la adresa inscriere.timis@colegiuldieteticienilor.ro, scanat fata-verso. Vă rugăm să vă asigurați că imaginile / PDF-urile nu sunt blurate/șterse, sunt de calitate bună și se pot citi! Vă recomandăm să folosiți o aplicație de mobil pentru scanat ca Simple Scanner sau Cam Scanner.
  4. Comisia de Verificare (formată din 3 membri și 2 supleanți) va evalua toate dosarele în termen de maxim 30 de zile conform legii (probabil mult mai repede)
  5. Se vor elibera solicitanților următoarele (*sau li se va transmite pe email adresa de comunicare a respingerii dosarului):
    • Certificatul de Membru al Colegiului Dieteticienilor din România (CM)
    • Avizul de liberă practică (ALP) valabil pentru un an (procedura de reînnoire este foarte simplă și se poate vedea la acest link)
  6. Certificatul și Avizul se ridică în persoană (sau de către o persoană cu împuternicire notarială) de la sediul CTD Timiș (vezi PDF de la pct.1) la datele anunțate public sau pe email tuturor membrilor. La ridicarea ALP și CM se predă dosarul fizic (același care a fost scanat și transmis pe email).


ALP și CM nu se pot trimite prin poștă, nici transmite în format digital.

*AVIZUL DE LIBERĂ PRACTICĂ se eliberează pentru anul 2024. Dacă aveți nevoie de un aviz și pentru finalul anului 2023, vă rugăm să ne scrieți un email la timis@colegiuldieteticienilor.ro

Pentru mai multe informații puteți descărca metodologia de înscriere de aici și pentru întrebări ne puteți scrie la adresa: timis@colegiuldieteticienilor.ro, dar vă rugăm să citiți întâi PDF-ul cu informații ajutătoare de la punctul 1.