Procedură și program de înscriere în CDR.

*Se pot înscrie în colegiul dieteticienilor numai persoanele care au promovat examenul național de dietetician autorizat.

1. Dosarul de înscriere se va depune la sediul Colegiului Teritorial al Dieteticienilor Timiș, Calea Circumvalațiunii 8-10, etajul 2 (hartă), conform programului de înscrieri anunțat pe site și alte metode de comunicare.

2. Aici puteți descarcă OPIS-ul dosarului.

3. Evaluarea dosarelor se va face în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării acestora la secretariatul CTD, de către comisia de verificare  formată din 3 membri și 3 supleanți.

4. În termenul de 30 de zile li se vor elibera solicitanților:

  • Certificatul de Membru al Colegiului Dieteticienilor din România și
  • Atestatul de liberă practică

*sau li se va transmite adresa de comunicare a respingerii acordării acestora.

În momentul eliberării atestatului de liberă practică, documentul va avea și avizul pentru primul an de exercitare a profesiei, acesta trebuind reînnoit anual (procedura este comunicată în metodologia de înscriere în CDR).

5. Informații ajutătoare – DESCARCĂ PDF

Pentru și mai multe informații puteți descărca metodologia de înscriere de aici sau ne puteți scrie la adresa: timis@colegiuldieteticienilor.ro