Despre CDR

Scurtă istorie

Eforturile în vederea înființării CDR au început în urmă cu peste zece ani, odată cu scrierea primelor proiecte pentru „legea dieteticienilor”,  concretizate în anul 2015, prin promulgarea Legii 256 (link), pentru ca patru ani mai târziu, în anul 2019, să fie publicate în Monitorul oficial și Normele de aplicare ale acestei legi (link).

Un efort enorm din partea unor oameni pasionați, care cu multă voință și răbdare au pus primul stâlp de susținere la fundația meseriei de dietetician. Le suntem cu toții recunoscători, le mulțumim nespus, și promitem că vom construi mai departe în același spirit.

Au urmat câțiva ani necesari pentru a agrega profesioniști dornici de a pune bazele colegiului. Procesul în sine a fost dificil, dar, marcat și de pandemia Coronavirus, a devenit și mai anevoios. Logistic, legal și cu siguranță și moral, a fost nevoie de nelimitată răbdare și rezistență. Iată ce s-a întâmplat pe parcursul acestor ani:

 • redactarea Statutul (aprobat prin Ordinul ministrului sănătății în iulie 2020)
 • redactarea Regulamentului electoral pentru alegerea primei conduceri naționale și teritoriale a CDR;
 • formarea comisiilor electorale care aveau să organizeze și să supravegheze tururile de vot;
 • organizarea alegerilor teritoriale și naționale;
 • redactarea Regulamentului intern de organizare și funcționare a CDR, pentru a fi ulterior aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătății;
 • redactarea Codului deontologic.

Toate acestea au avut loc pe baza a zeci de ore de discuții și ședințe, mult efort și timp investit din partea multor colegi care au contribuit astfel la definirea unor strategii clare și construirea cât mai concretă a viziunii de viitor pentru meseria de dietetician.

Iată-ne ajunși în 2022 cu un vis devenit realitate pentru mulți dintre noi. Fundația colegiului este finalizată. Dieteticianul este acum recunoscut de lege, meseria este reglementată, profesioniștii au sprijin, și eforturile de promovare au început. Viziunea noastră este ca, în cel mai scurt timp, dieteticienii să obțină, atât în rândul populației generale, cât și în rândul furnizorilor de servicii medicale, recunoașterea cuvenită conform studiilor, de unici specialiști în nutriție și dietetică.

Dorim mult succes, în continuare, celor peste 300 de membri pe care îi are, în prezent, colegiul, cât și prietenilor CDR, cu toții având datoria de a pune în aplicare această viziune în viitor.

Descrierea CDR

Colegiul Dieteticienilor din România (CDR) este organizația profesională a dieteticienilor, înființată și organizată conform legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician. CDR are câteva scopuri de bază:

 • să reprezinte interesele profesiei de dietetician și să apere interesele și drepturile dieteticienilor;
 • să crească prestigiul acestei profesii în cadrul vieții sociale;
 • să supravegheze exercitarea profesiei de dietetician și aplicarea legilor și regulamentelor care organizează și reglementează exercițiul profesiei.

Conform regulamentului de organizare și funcționare al CDR:

Principalele atribuții ale CDR sunt:

 • asigură respectarea cadrului legal și organizatoric pentru exercitarea profesiei de dietetician pe teritoriul României, inclusiv prin funcțiile de reglementare, de avizare și autorizare, de îndrumare metodologică, de control profesional, de autoritate disciplinară și jurisdicție profesională;
 • fundamentează și instituie standarde de calitate a serviciilor profesionale în domeniul dieteticii, pentru toate domeniile și formele de exercitare a profesiei, cu respectarea competențelor organelor organizațiilor camerale ale profesiilor cu activități conexe;
 • instituie norme deontologice în exercitarea profesiei de dietetician, inclusiv în ceea ce privește publicitatea profesională, relațiile cu mass-media, cu beneficiarii / pacienții și relațiile cu alți dieteticieni și forme de exercitare a profesiei;
 • instituie un cadru de promovare și dezvoltare a competenței profesionale ale dieteticienilor, cooperând cu instituțiile de învățământ superior, structurile de formare profesională a adulților și alte entități autorizate a desfășura formări de profil și putând organiza, dacă va considera oportun, și activități proprii de formare continuă, și aviza, autoriza sau recunoaște și stabili nivele, punctaje și echivalări pentru formatori, programe și entități furnizoare de formare profesională de profil;
 • reprezintă interesele membrilor CDR în fața autorităților publice administrative și de alt tip, în organismele profesionale internaționale, precum și în litigiile cu terții, atât nespecific, cât și individual în favoarea unui membru sau al unei forme de exercitare a profesiei, dacă consideră necesar și oportun;
 • acordă, certifică, limitează, suspendă și retrage dreptul de exercitare a profesiei de dietetician pe teritoriul României, precum și grade profesionale și alte caractere, dacă au fost instituite de CDR;
 • sesizează autoritățile administrative competente, organele profesionale ale altor profesii, organele de urmărire penală sau instanțele judecătorești, după caz, cu privire la încălcarea prevederilor legale legate de exercitarea profesiei de dietetician, când apreciază ca necesară sau utilă intervenția acestora;
 • inițiază și efectuează demersurile necesare de modificare și completare a cadrului legal privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician și normele legale incidente pentru profesii și activități conexe;
 • asigură publicitatea profesiei de dietetician și informarea publicului și diverselor entități publice și private de interes cu privire la problematica dieteticii și nutriției și respectiv a organizării și exercitării profesiei de dietetician, inclusiv prin editarea de publicații proprii clasice și în format electronic, organizarea de diverse evenimente și manifestări publice, schimb de informații, încheierea de parteneriate și alte forme de colaborare cu alte entități.

Fii la curent cu noutățile despre CDR și din domeniu. Înscrie-te la newsletter-ul nostru: