Loading...

Pentru exercitarea profesiei de dietetician pe teritoriul României, persoanele care deţin un titlu oficial de calificare în nutriţie şi dietetică prevăzut de lege au obligaţia să se înscrie în Colegiul Dieteticienilor din România.

Calitatea de membru al Colegiului Dieteticienilor din România se dobândeşte la cerere şi este dovedită prin autorizaţia de liberă practică, care se eliberează la înscrierea în organizaţia profesională.

Pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină titlu oficial de calificare în nutriţie şi dietetică;

b) să facă dovada efectuării unui an de practică în domeniul nutriţiei şi dieteticii în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 256/2015 (citește aici metodologia tranzitorie pentru anul 2023) sau să deţină o diplomă de masterat în domeniul nutriţiei şi dieteticii (120 de credite);

c) să promoveze examenul naţional de dietetician autorizat.

Prin titlu oficial de calificare în nutriţie si dietetică, se înţelege:

a) diploma de licenţă în specializarea nutriţie şi dietetică, eliberată de o instituţie de învăţământ superior, acreditată în România, pe domeniul sănătate, cu o durată de minimum 3 ani (180 de credite);

b) adeverinţă de absolvire a studiilor, eliberată la cererea absolventului, ca urmare a promovării examenului de licenţă, valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, conform prevederilor lit. a), dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;

c) diplomă sau adeverinţă de tipul celei menţionate la lit. a) şi b), obţinută în străinătate şi recunoscută sau echivalată în România, după caz.

Detalii despre înscriere veți găsi pe pagina fiecărui colegiu teritorial, la acest link.

Fii la curent cu noutățile despre CDR și din domeniu. Înscrie-te la newsletter-ul nostru: