În primul rând mulțumim tuturor celor care au înțeles că activitatea conducerii CDR:

 • este în întregime VOLUNTARĂ;
 • se concentrează (deocamdată) asupra aspectelor fundamentale ale profesiei, motiv pentru care este mai puțin vizibilă;
 • are nevoie de timp și de o comunitate activă cât mai mare pentru a realiza tot ce își propune și să răspundă așteptărilor membrilor săi.

 

Realizările ale CDR în 2023:

 • recunoașterea profesiei de dietetician drept serviciu conex actului medical prin Ordonanța de Urgență nr. 25/2023 (link);
 • elaborarea și aprobarea metodologiei tranzitorii de practică (link);
 • finalizarea metodologiei de creditare a formelor de educație medicală continuă conform căreia dieteticienii vor obține puncte EMCD (link);
 • înaintarea către Ministerul Sănătății a documentației pentru transformarea posturilor de asistent de nutriție și dietetică în posturi de dieteticieni și pentru includerea profesiei de dietetician în legea salarizării;
 • posibilitatea dieteticienilor autorizați de a deveni membri ROSPEN (Societatea Romana de Nutriție Clinica Enterală și Parenterală) și de a putea participa la manifestările organizate de ROSPEN;
 • organizarea primei conferințe CDR la Iași, de către CTD Iași (link);
 • colaborare cu ADR (Asociația Dieteticienilor din România) în vederea organizării conferinței ”The Dietitian” de la Cluj-Napoca (link);
 • încheierea unui parteneriat cu Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România;
 • colaborare cu asociația SAMAS cu scopul modificării Ordinului 1563/2008 pentru aprobarea ”Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți”;
 • organizarea celui de-al treilea examen național de dietetician autorizat împreună cu universitățile din țară și înscrierea a încă aproximativ 100 de membri la nivel național;
 • parteneriat cu Școala de agenți de poliție “Septimiu Mureșan” cu scopul de a îmbunătăți alimentația elevilor din cadrul școlii;
 • colaborarea cu CNRED (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) pentru recunoașterea și echivalarea diplomelor dieteticienilor la nivel European, prin Sistemul de Informare al Pieței Interne (Sistemul IMI), realizat de către Comisia Europeană;
 • lansarea pe site-ul CDR a paginii cu răspunsuri la întrebările voastre recurente (link).

 

Câteva dintre planurile pentru anul 2024:

 • realizarea Codului de etică și deontologie al dieteticianului;
 • introducerea profesiei de dietetician în nomenclatorul profesiilor Ministerului Sănătății;
 • inițierea discuțiilor cu CNAS cu scopul final de a încheia un acord privind decontarea serviciilor de dietetică;
 • continuarea demersurilor pentru schimbarea posturilor de asistenți de nutriție și dietetică din spitalele de stat în posturi de dietetician;
 • introducerea dieteticianului în grila de salarizare și negocierea unui salar avantajos;
 • crearea registrului unic online pentru dieteticienii autorizați cu scopul facilitării colaborărilor intra- și interprofesionale, creșterii credibilității și pentru diferențierea profesioniștilor în nutriție și dietetică de alte persoane ce practică această profesie (sau profesii similare);
 • publicarea unei liste publice online care să reflecte registrul unic;
 • înaintarea propunerilor de uniformizare a condițiilor de înregistrare a cabinetelor de dietetică;
 • elaborarea listei de competențe ale dieteticienilor, uniformizate la nivel național și armonizate cu competențele europene formulate de EFSA (link);
 • simplificarea procedurii de emitere a avizelor și certificatelor de membru, și introducerea opțiunii de transmitere prin curier.

Vă mulțumim pentru sprijin și răbdare, și așteptăm cu interes propunerile și ajutor tuturor membrilor.