Rezumat al regulamentului de practică

Practica/Stagiul implică obligatoriu angajare cu contract individual de muncă, după care:

1. Se încheie contractul de stagiu ca anexă la contractul individual de muncă (conform Anexa 1 din Normele metodologice din 4 iunie 2014 de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013)

2. Organizatorul de practică / Angajatorul (adică spitalul, clinica, cabinetul de dietetică, etc.), CDR și studentul semnează o convenție de colaborare pe baza contractului de stagiu – Anexa 2 din Regulamentul stagiului de practică (RSP)

3. Angajatorul trebuie:
– să aibă angajat (sau colaborator) un dietetician cu minim 3 ani de experiență
– să fie înregistrat și aprobat de un CTD (colegiu teritorial al dieteticienilor) pe baza unei simple cereri și a dovezii existenței angajatului sau colaboratorului nutriționist-dietetician autorizat cu minim 3 ani de experiență

4. Angajatorul și Partenerul de practică (adica Colegiul teritorial al dieteticienilor de această dată), încheie un Protocol de colaborare, respectiv Anexa 1 din Regulamentul stagiului de practică (RSP)

5. Stagiul:
– se începe pe baza unui dosar de înscriere (copie act identitate, diplomă licență, cerere, taxa de inscriere la stagiu)
– se desfășoară pe baza unui program de activități și a unei tematici, ambele conforme Anexei 3 din RSP
– poate fi efectual în minim 1 an și maxim 5 de la finalizarea studiilor
– trebuie să cumuleze minim 1000 de ore împărțite în 3 module (650 – clinic, 250 – comunitar/sănătate publică, 100 – administrativ)
– poate fi realizat la unul sau mai mulți (max. 5) parteneri de practică
– se încheie printr-o evaluare realizată de o comisie a colegiului teritorial, organizată minim o dată pe an, și se promovează cu nota minimă 7