Hotărâri ale Adunării Generale Naționale

Hotărârea Adunării Generale Naționale a CDR nr. 1 din 3 martie 2022 pentru aprobarea Regulamentului Intern de organizare și funcționare al Colegiului Dieteticienilor Din România