Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Județul Cluj

 

Transmiterea dosarului de înscriere in CTD Cluj se face online la adresa: inscriere.cluj@colegiuldieteticienilor.ro

Programari pentru depunerea dosarului in format fizic si ridicarea autorizatiei de libera practica: – click aici pentru programari.

 

A. Documente necesare pentru înscrierea în CDR și pentru eliberarea autorizatiei de liberă practică pentru profesia de dietetician:

 1. Cerere de înscriere (anexa 1);
 2. Act de identitate, în copie, prezentat și în original pentru conformitate;
 3. Copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;
 4. Document de studii care atestă calificarea în nutriție și dietetică (diplomă de licență sau adeverință de absolvire a studiilor), în copie, prezentat și în original pentru conformitate;
 5. Atestat de echivalare a studiilor eliberat de către Ministerul Educației, în cazul în care diploma nu este eliberată pe teritoriul României;
 6. Dovada efectuării unui an de practică în domeniul nutriției și dieteticii în conformitate cu dispozițiile cuprinse în normele metodologice de aplicare a Legii sau copie după diploma de masterat în domeniul nutriției și dieteticii (120 de credite);
 7. Certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru și viza medicului de familie, medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii, în original;
 8. Certificat de cazier judiciar, în original;
 9. Dovada achitării taxei de înscriere în CDR (100 lei)  și a cotizației anuale (pentru anul 2024 – 300 lei). Pentru înscrierea în CTD Cluj, taxa de înscriere și cotizația anuală se vor achita în contul CTD Cluj: RO34BTRLRONCRT0653221101 (BT)
 10. Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională, valabilă pentru anul respectiv, în copie, prezentată și în original pentru conformitate – la o valoare minimă a riscului asigurat de 5.000 euro (echivalentul în lei);
 11. Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor personale (anexa 2).

 

B. Documente necesare pentru reînnoirea avizului de liberă practică pentru perioada 01.07.2023 – 31.12.2023 (în cazul avizelor valabile până la data de 30.06.2023):

 • Cerere iul-dec 2023 completată
 • Dovada plății cotizației aferente perioadei iulie – decembrie 2023 (150 RON)
 • Asigurare de malpraxis care să acopere perioada iulie – decembrie 2023.
 • Copie carte de identitate

 

C. Documente necesare pentru reînnoirea avizului de liberă practică pentru anul 2024:

 • Cerere 2024 completată (Anexa 3)
 • Dovada plății cotizației aferente anului 2024 (300 RON)
 • Asigurare de malpraxis care să acopere perioada ianuarie – decembrie 2024.
 • Copie carte de identitate

 

*Documentele se transmit initial online, la adresa inscriere.cluj@colegiuldieteticienilor.ro, și se depun în format fizic la eliberarea autorizatiei de liberă practică.

*Documentele se pot depune/ridica personal de către solicitant sau prin împuternicit, cu procură notarială specială.

 

Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Județul Cluj

CUI: 46519791
IBAN: RO34BTRLRONCRT0653221101 (Banca Transilvania)