Profesia de dietetician

Profesia de dietetician este reglementată de Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România.

Astfel, conform legislației în vigoare, profesia de dietetician este o profesie liberală, în domeniul sănătăţii umane, furnizoare de servicii conexe actului medical.

Profesia de dietetician are ca principal scop asigurarea unei nutriţii echilibrate a individului şi colectivităţilor umane, în vederea asigurării unei stări bune de sănătate, prin prevenirea stărilor patologice influenţate nutriţional şi prin promovarea, menţinerea şi recuperarea sănătăţii prin mijloace dietetice.

Profesia de dietetician se exercită pe bază de libertate profesională în probleme specifice de nutriţie şi dietetică a pacienţilor/beneficiarilor de servicii de nutriţie şi dietetică, fără îngrădiri administrative privind prescrierea de măsuri dietetice şi de nutriţie. Principiul independenţei profesionale conferă dieteticianului dreptul de iniţiativă şi decizie în exercitarea actului profesional, cu asumarea răspunderii pentru calitatea acestuia, în limitele respectării de către pacienţi/beneficiari de servicii de nutriţie şi dietetică a indicaţiilor dietetice primite.

Studii necesare pentru a putea exercita profesia de dietetician

Conform Legii 256/2015, profesia de dietetician se exercită pe teritoriul României numai de către persoanele care au obţinut statutul de dietetician autorizat. Acest statut poate fi obținut doar de către persoanele care dețin un titlu de calificare în nutriție și dietetică.

Instituțiile de învățământ superior, acreditate în România, pe domeniul sănătate, care au programe de licență în specializarea nutriție și dietetică sunt:

  • Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
  • Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganuˮ din Cluj-Napoca;
  • Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași;
  • Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș;
  • Universitatea din Oradea
  • Universitătatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
  • Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.

De asemenea, pe lângă deținerea unui titlu de licență în domeniul nutriție și dietetică, este necesară dovada efectuării unui an de practică în domeniul nutriţiei şi dieteticii în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi sau sdeținerea unei diplomă de masterat în domeniul nutriţiei şi dieteticii (120 de credite), precum și promovarea examenului naţional de dietetician autorizat.