Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România, din 08.02.2019

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 120 din 15 februarie 2019.

În vigoare de la 15 februarie 2019

Art. 1. –

Colegiul Dieteticienilor din România avizează formările profesionale în nutriţie şi dietetică, realizate de entităţi furnizoare de formare profesională de profil, conform Procedurii specifice emise de Colegiul Dieteticienilor din România.

Art. 2. –

Pentru exercitarea controlului profesiei, Colegiul Dieteticienilor din România poate verifica, din oficiu sau pe baza sesizărilor beneficiarilor de servicii sau a sesizărilor altor autorităţi şi entităţi, inclusiv prescripţiile şi indicaţiile de dietetică şi nutriţie emise de dieteticieni, iar, dacă constată elemente de malpraxis, iniţiază procedurile de cercetare disciplinară şi/sau alte proceduri prevăzute de lege, inclusiv sesizarea instituţiilor abilitate, dacă este cazul.

Art. 3. –

(1) Perioada de practică în nutriţie şi dietetică, desfăşurată după absolvirea studiilor în specializarea nutriţie şi dietetică, denumită în continuare stagiu, prevăzută de art. 5 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România, denumită în continuare Lege, cuprinde un program de formare profesională organizat în 3 module astfel:

a) modulul clinic cu o durată de 650 de ore;

b) modulul administrativ cu o durată de 100 de ore;

c) modulul de sănătate publică sau comunitar cu o durată de 250 de ore.

(2) Stagiul va fi organizat de Colegiul Dieteticienilor din România în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate, care organizează programe de studii universitare în nutriţie şi dietetică, şi instituţiile publice şi private, inclusiv formele independente de exercitare a profesiei acreditate să desfăşoare activităţi de nutriţie şi dietetică, sub supraveghere, pentru dieteticienii licenţiaţi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare.

(3) Programa stagiului prevăzut la alin. (1) se stabileşte de Colegiul Dieteticienilor din România în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate care organizează programe de studii universitare în nutriţie şi dietetică cu avizul Ministerului Sănătăţii.

(4) În conformitate cu prevederile art. 11 din Lege, stagiul în nutriţie şi dietetică se poate desfăşura în cadrul:

a) formelor autonome de exercitare a profesiei de dietetician;

b) unităţilor sanitare publice şi private;

c) altor instituţii publice, operatori economici şi organizaţii nonprofit din România sau din statele prevăzute la art. 4 lit. b) din Lege, care desfăşoară activităţi în cel puţin unul dintre domeniile prevăzute la art. 10 din Lege.

(5) Absolvirea stagiului este atestată pe baza documentelor prevăzute la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare.

Art. 4. –

Colegiul Dieteticienilor din România colaborează cu toate instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate, care organizează programe de studii universitare în nutriţie şi dietetică, cu respectarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior, aprobat conform prevederilor legale în vigoare.