Avizul de liberă practică – dispoziții tranzitorii

Dieteticienii care au primit aviz de liberă practică pentru anul