Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Județul Mureș

Locatie: Str. Bobalna, nr. 20. 

Colegii care au promovat examenul de dietetician au posibilitatea de a-si depune dosarele de inscriere in CTD Mures in 6 martie ora 16:00 sau 7 martie ora 11:00. Una din aceste date, in functie de numarul mai mare de solicitari.

Locatia Str. Bobalna 20, Tg Mures.

Documente necesare pentru prelungirea avizului de liberă practică (în cazul avizelor valabile până la data de 30.06.2023):

Cerere completată
Dovada plății cotizației aferente perioadei iulie – decembrie 2023 (150 RON)
Asigurare de malpraxis care să acopere perioada iulie – decembrie 2023.
Cotizația se achită în contul CTD MUREȘ:

Titular: Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Județul MUREȘ

IBAN: RO52 PIRB 2800 7541 0200 1000 (FIRST BANK MUREȘ)

Documentele pentru prelungirea avizului de liberă se transmit online, la adresa inscriere.mures@colegiuldieteticienilor.ro, și se depun în fizic la eliberarea avizului.

 

 

Documente necesare pentru înscrierea în CDR și pentru eliberarea atestatului de liberă practică pentru profesia de dietetician:

 1. Cerere de înscriere (anexa 1);
 2. Act de identitate, în copie, prezentat și în original pentru conformitate;
 3. Copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;
 4. Document de studii care atestă calificarea în nutriție și dietetică (diplomă de licență sau adeverință de absolvire a studiilor), în copie, prezentat și în original pentru conformitate;
 5. Atestat de echivalare a studiilor eliberat de către Ministerul Educației, în cazul în care diploma nu este eliberată pe teritoriul României;
 6. Dovada efectuării unui an de practică în domeniul nutriției și dieteticii în conformitate cu dispozițiile cuprinse în normele metodologice de aplicare a Legii sau copie după diploma de masterat în domeniul nutriției și dieteticii (120 de credite);
 7. Certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru și viza medicului de familie, medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii, în original;
 8. Certificat de cazier judiciar, în original;
 9. Dovada achitării taxei de înscriere în CDR (100 lei)  și a cotizației anuale (pentru anul 2023 – 300 lei). Pentru înscrierea în CDR Mures, taxa de înscriere și cotizația anuală se vor achita  în contul CDR Mureș: RO52PIRB2800754102001000 (FIRST BANK Târgu Mureș)
 10. Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională, valabilă pentru anul respectiv, în copie, prezentat(ă) și în original pentru conformitate – la o valoare minimă a riscului asigurat echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro; Important – asigurarea de malpraxis trebuie să fie făcută pentru profesia de dietetician!
 11. Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor personale (anexa 2).

(2) Documentele pentru înscrierea în CDR și pentru obținerea atestatului de liberă practică se pot depune personal de către solicitant sau prin împuternicit, cu procură notarială specială.

Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Județul Mureș

CUI: 46381175
IBAN: RO52PIRB2800754102001000 (FIRST BANK Târgu Mureș)