Examenul Național de Dietetician Autorizat

În data de 11.12.2022 universitățile cu program de licență în domeniul Nutriție și Dietetică, împreună cu CDR, vor organiza al doilea examen național de dietetician autorizat. Examenul va fi organizat la nivel național, în centrele universitare din Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș, Suceava și Timișoara.

Rezultate examenul național de dietetician autorizat

Cluj

Iași

Mureș

Timiș

Suceava

Important!

Locațiile în care va fi susținut examenul sunt următoarele:

 • CLUJ

Examenul se va desfășura în cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Amfiteatrul Goina, str, Gh. Marinescu nr. 23, parter, ora 12.00;

 • TÂRGU MUREȘ

Examenul se va desfășura în cadrul UMFST „G.E.Palade” din Tg. Mureș, str, Gh. Marinescu nr. 38, Amfiteatrul 16, parter, aripa stângă, ora 12.00; prezența la sala a candidaților la ora 11.30.

 • IAȘI

Examenul se va desfășura în amfiteatrul Elena Densușianu-Pușcariu din clădirea Nicolae Leon, etaj 1 (UMF Iași);

Candidații sunt rugați să se prezinte la locația examenului la ora 11:15, cu actul de identitate.

 • SUCEAVA

Precizări privind organizarea examenului național de dietetician autorizat, în cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice, USV:

Examenul se desfășoară în data de 11 decembrie 2022, ora 12, în sala D 101, corp D.

Intrarea candidaților în sala de concurs se va face cu cel mult o jumătate de oră înainte de începerea examenului, adică începând cu ora 11.30, sub stricta supraveghere a responsabilului de sală și a secretarului de comisie.

Accesul candidaților în săli se face pe baza cărții de identitate sau a pașaportului valabil.

 • TIMIȘOARA

Locația: UMF Timișoara, Piața Eftimie Murgu nr. 2
Sala: Amfiteatrul ”Petru Drăgan”, la etajul 2
Deținerea actului de identitate este obligatorie! Accesul se face pe baza acestuia.
Fiind duminică, accesul în clădire se poate face numai pe poarta laterală, cea de pe str. Regimentul 13 Călărași (privind intrarea principală, latura din dreapta a clădirii).

DOCUMENTE EXAMEN

IMPORTANT!

Vă aducem la cunoștință că întrebările 135, 163, 186, 187, 241, 242, 244, 245 din caietul de întrebări aferent examenului de autorizare a dieteticienilor au fost modificate prin semnalizare cu asterisc, fiind întrebări tip complement simplu.

Rezultate soluționare contestații – evaluare dosare înscriere

Lista dosarelor transmise și rezultatul evaluării

Calendarul examenului național de dietetician autorizat

Tematica examenului național de dietetician autorizat

Metodologia examenului național de dietetician autorizat

Bibliografia examenului național de dietetician autorizat

Important! Materialele incluse în Bibliografie pot fi solicitate, în format electronic, de la reprezentanții CDR din Colegiul Teritorial în care va fi susținut examenul sau pe email, la adresa contact@colegiuldieteticienilor.ro

Dosarul de examen – Anexe și clarificări

Bază de date subiecte examenul național de dietetician autorizat

 • TAXĂ ÎNSCRIERE EXAMEN

Consiliul Național al CDR a hotărât ca valoarea taxei de înscriere la examenul național de dietetician autorizat să fie 100 lei.

Taxa se plătește în contul Colegiului Teritorial în cadrul căruia se dorește susținerea examenului de dietetician autorizat. Conturile IBAN aferente fiecărui CTD sunt:

 • CTD Cluj

RO34BTRLRONCRT0653221101 (BT)

 • CTD Iași

RO03BRDE240SV60897472400 (BRD Iași)

 • CTD Mureș

RO52PIRB2800754102001000 (FIRST BANK Târgu Mureș)

 • CTD Suceava

RO45BRDE340SV85353383400 (BRD Suceava)

 • CTD Timiș

RO61BRDE360SV85852253600 (BRD)

Profesia de dietetician poate fi exercitată doar de către membrii CDR.

Calitatea de membru CDR se dobândește, la cerere, în urma obținerii autorizației de liberă practică, una dintre condițiile obligatorii în acest sens fiind promovarea examenului național de dietetician autorizat.

Primul examen național de dietetician autorizat a fost organizat în perioada aprilie-mai 2022.