Examenul Național de Dietetician Autorizat

Profesia de dietetician poate fi exercitată doar de către membrii CDR.

Calitatea de membru CDR se dobândește, la cerere, în urma obținerii autorizației de liberă practică, una dintre condițiile obligatorii în acest sens fiind promovarea examenului național de dietetician autorizat.

Primul examen național de dietetician autorizat a fost organizat în perioada aprilie-mai 2022.

Următorul examen național de dietetician autorizat va avea loc, conform legislației în vigoare, în ultimul trimestru al anului 2022. Data organizării examenului va fi anunțată după stabilirea acesteia de către Consiliul Național al CDR.

Metodologia de examen va fi publicată cu cel puțin 60 de zile înainte de data organizării examenului.